Enamasti keskendume oma töös kohalike ettevõtete turundamisele välisriikides, et neil oleks võimalikult pehme maandumine uuele turule sisenemiseks. Kuid mida teha siis kui klient soovib leida tootjat / tarnijat välisriigist? Võtsime selle katsumuse vastu ja tegime läbi kogu protsessi, et aidata kliendil jõuda soovitud tulemuseni. Kuid enne kui jõuame rääkida oma tulemustest, peaksime alustama eeltööst, mille ettevõte eelnevalt pidi ära tegema.

Eeltöö välisriigist tootja / koostööpartneri leidmine, eeldab ettevõttelt selgete eesmärkide püstitamist, sest endale on vaja selgeks teha vastused järgmistele küsimustele:

 • Millist ettevõtet otsitakse?
 • Miks mul teda vaja on?
 • Kuidas lahendada transport ja toote pakendamine?
 • Millised on minu turustuskanalid?
 • Kas minu turustuskanalid suudavad müüa kogust?
 • Kui jah, siis kui suur on minu müügimaht?
 • Milline peaks olema minu turundusstrateegia?

Edasised sammud viisid kohalikule valdkonnaspetsiifilisele messile, kus oli võimalik kohtuda erinevate tootjatega, veenduda toote / teenuse kvaliteedis ning pidada esmaseid läbirääkimisi potentsiaalsete koostööpartneritega. Ei saa öelda, et ostja rollis olles on turunduse tähtsus väiksem. Hea koostööpartneri leidmiseks on oluline jätta ka hea mulje, mis saab alguse detailidest:

 • Professionaalse kujundusega ja kvaliteetse paberiga (võimalusel lamineeritud) visiitkaardid
 • Viisakas koduleht
 • Aktiivsed sotsiaalmeediakanalid
 • Brändistrateegia olemasolu

Olen arvamusel, et äri tehakse üldjuhul inimeste vahel, kuid oluline on positiivne esmamulje, mille eelnevalt üles loetud turunduspunktid tagavad. Enamasti on hea tootja leidmine omaette katsumus, sest suurtel tehastel on tellijate järjekord ukse taga. Samuti on tehase poolt pakutavad tingimused ette seatud (kindlad kogused, kindel tootehind jne). Nüüd siis tulebki mängu esmamulje ja ettevõtte turundus ja brändistrateegia olemasolu .

Välisriigist tootja / koostööpartneri leidmisel kehtib üks reegel: ole viisakas, üllata ja austa oma tulevast koostööpartnerit – Tee nii ja sa näed kuidas Sinu ees avanevad uued võimalused!

Nii me ka tegime ja leppisime kokku juba uued kohtumised. See tähendas uut reisi välispartneri juurde. Pange tähele: see on etapp, kus toimub murrang! Enamasti ei võta tootjad selliseid lubadusi kuigi tõsiselt, sest messil käib nende juures sadu, kui mitte tuhandeid huvilisi. Küll aga olukord muutub kui taaskohtutakse ettevõtte tehases. Tänapäeval aetakse enamus asju e-posti ja telefoni teel, kuid on asju, mis ei muutu. – Mine kohale, räägi inimene inimesega ja sa näed kuidas kõik muutub. Mis kõige olulisem – ära ole üleolev! (Tihti kipume lähtuma põhimõttest, et klient on kuningas. See aga ei tähenda, et kuningas peab olema üleolev. Hea kuningas leiab aega ja austab oma koostööpartnereid 😉

Meie jaoks oli reis  väga õpetlik, sest üldjuhul oma töös aitame neid, kes on ise pigem tootja rollis ja otsivad turundusliku abi. Antud juhul andis see aga kogemuse, kus saime olla laua teisel poolel – ostja rollis. Samuti kulgesid kohtumised äärmiselt produktiivseks, sest kokku sõlmiti lepinguid  5 tootjaga.

#UH-HU #Digiagentuur #Import #eksport #turundus #läbirääkimised