Aastate jooksul olen olnud laua erinevatel pooltel. Olen olnud tootja rollis, kes soovib oma tooteid laiemale maailmale tutvustada ning samuti olen töötanud välja turundusstrateegiaid ettevõtetele, kes suunduvad rahvusvahelisele erialamessile. Aastate jooksul olen märganud, et ettevõtted ei panusta piisavalt messiturundusse.

Mis on messiturundus?

Messiturundus on omaette strateegia, kus on paika pandud eesmärgid ning tegevused, mis viivad soovitud tulemusteni. Iga ettevõtja soov ja ootus on messilt saada suuremas koguses kliente ja tellimusi, kuid tihti olen kohanud olukorda, kus ettevõtjad ei ole tulemusega rahul. Küll on liiga vähe kliente, vähene huvi toodete vastu jne. Kui nüüd uurida millist turundusliku eeltööd messile eelneval perioodil tehti, siis parimal juhul on vastuseks, et tehti messist teavitamise postitus ettevõtte Facebooki kontole või halvimal juhul keskenduti trükiste kujundamisele ja trükkimisele. Mida see siis tähendab? Lihtne postitus ettevõtte Facebooki lehel ei pruugi kuigi kaugele jõuda, kuid sellest räägiks pikemalt mõni teine kord. Ettevõtte Facebooki konto on pigem suunatud kohalikule tarbijale ning ilma läbimõeldud turundusplaanita ei jõua teie ettevõtte sõnum soovitud sihtgrupini. Messide puhul on sihtgrupiks välisriigis resideeruvad kliendid, kelle püüdmiseks on märksa rohkem vaeva vaja näha. Trükiste puhul on tänapäeval oluline, et trükised oleksid kvaliteetsed, kuid tuginedes enda kogemustele, ma ei panustaks liialt trükistele kui eelnevalt pole tegeletud ettevõtte brändiarendusega. Tänapäeval on suurem osa infost olemas ettevõtte kodulehel ning suuremaks väärtuseks ettevõtjale oleks selle kliendi püüdmine kodulehel või sotsiaalmeedias.

Mida teha, et mess oleks edukas?

Esimese asjana tuleks paika panna eesmärk. Eesmärk võiks olla kombinatsioon klientidest ning brändi tuntuse tõstmisest. Kui minna välisriiki messile, siis unustatakse ära, et ettevõtte brändi ega kaubamärki selles riigis üldjuhul ei tunta (siinkohal ma räägin pigem alustavatest eksportöridest). Edasi oleks vaja leida kanalid, mille kaudu ettevõte suudab oma potentsiaalsete klientideni jõuda. Heaks abiliseks on sotsiaalmeedia (Instagram, Google+, Facebook, Twitter, Pinterest jne). Olen enda praktikas kasutanud Instagram’i just kohaliku klientuuri leidmiseks. Instagram on samuti hea n.ö. Live turunduseks, kus saab jooksvalt postitada pilte, videosid oma tootest ning lisada nendele sobivad märksõnad. See töötab hästi kui märksõnad on kohalikus keeles 😉 . Parima tulemuse saavutamiseks soovitan kasutada ka Google Ads tööriistu.

Teiseks: Lepi kokku kohtumised oma praeguste ja tulevaste koostööpartneritega. Messil on suur osa oma kontaktivõrgustiku kasvatamisel. Töö kohtumiste kokkuleppimiseks algab üldiselt paar kuud enne messi. Messil ole aktiivne – suhtle inimestega, näta neile oma toodete võimalusi. See on eestlasele oma loomu poolest raske, kuid uskuge mind, see tasub ära.

Kolmandaks: Stendil võiks olla midagi mis püüab tähelepanu. On see unikaalne toode või üldine stendi kontseptsioon. Oma varasemate tööde puhul olen kombineerinud interaktiivset meelelahutust informatsiooniga. See tekitab mängulise lähenemise, kuid samas pakub informatsiooni ettevõtte kohta ning sealt edasi on juba otsene kliendisuhtlus. Stendil töötavad hästi erinevad mängud, installatsioonid (Virtuaalreaalsus, puutetundlikud ekraanid, erilahendused) ehk teisisõnu innovatsioon. Inimesed tulevad ju messile, et midagi huvitavat näha. Näita neile seda ja seo see oma ettevõtte brändiga. Nii paned oma brändi elama ning sinu potentsiaalsed kliendid räägivad sinust ka teistele.

Rahvusvahelised messid on eksportivale ettevõttele hea võimalus leida uusi kliente või tõsta ettevõtte tuntust. Eduka messi tagab korralik ja läbimõeldud turundusstrateegia, mis on kooskõlas ettevõtte ekspordiplaanidega.